ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลกุดประทาย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการร่วมแสดงจุดยืน“NO GIFT POLICY” และประกาศเจตนารมณ์การแสดงเจตนาต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดประทาย

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย และ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธีประชุมอำเภอเดชอุดม

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย จำนวน 61 ถุง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย โดยมี กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย นายสุเทพ สอนสา รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย นายเสฎฐวุฒิ กลิ่นบัว กำนันตำบลกุดประทาย พนักงานเทศบาล ร่วมในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดเวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมเปิดโครงการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ