ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายทิวากรณ์ รอดชู ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดประทาย มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พายุโซนร้อน "โนรู" ในพื้นที่ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพประชาชน คนพิการ คนด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำมาลัยพิธีการและมาลัยเชิงเศรษฐกิจ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายได้ซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านกุดประทาย -บ้านนาประดู่ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป- มา สะดวกยิ่งขึ้น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควันให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ2565

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ