ข่าวกิจกรรม

ใวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นำโดย นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าฝ่ายปกครองเเละงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้เเก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 105 ราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย  นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทาย  เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุม โครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดประทาย ที่จะขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมตำบลกุดประทาย ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10  พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดประทาย  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี หากได้รับความเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้นำโครงการที่เพิ่มเติมไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (  No Gift  policy )ของนายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดประทาย

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายชาตรี พิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี-ข้าวจี่ยักษ์(บันลือโลก) ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธรัตนมุนิศรีเมืองดช วัดแสงเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราธานี

ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น.ปลัดอาวุโสอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษาได้ทำพิธีเปิด ศูนย์แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลกุดประทายแปลงนายถาวร บุญชิต  ผญบ.ม6 บ.หนองคู  กิจกรรมในพิธีเปิดฯ 1.ปลูกต้นไม้ 2.เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม/จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 150  ราย 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ