ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านแสนสุข ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดประทาย คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

เทศบาลตำบลกุดประทาย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลกุดประทาย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566)

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้น เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดยนายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกอย และคณะ อสม. ร่วมฟ้อนรำกิจกรรม "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม"

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง รพ.สต.บ้านนาทุ่ง รพ.สต.บ้านโนนกอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขาม คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนขาม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ