ข่าวกิจกรรม

การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE–X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดประทาย ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปี 2567

ในวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดประทาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนในเขตตำบลกุดประทาย ศูนย์การเรียนรู้อำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาทุกท่าน ได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรี นายสุเทพ สอนสา รองนายกเทศมนตรี นายอุดม ขนทอง ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พร้อม พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดบ้านกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ